Overige-App

Loket.nl (voor ondernemers)

Categorie: Salarisadministratie

De koppeling

Loket.nl helpt ondernemers hun salaris- en personeelsadministratie juist, volledig en uiterst efficiënt te organiseren. Ondernemers die kiezen voor loket.nl kiezen voor een moderne en slimmere manier van werken.

Ondernemingen die op een juiste wijze gebruik maken van loket.nl noemen als belangrijkste voordelen:

 -    Up to date management-/stuurinformatie. Deze informatie heeft niet alleen betrekking op de ontwikkeling van uw loonkosten, maar bijvoorbeeld ook op het ziekteverzuim, het verlof, de verstrekkingen (auto van de zaak, GSM, laptop, etc.), signaleringen (einde contract, verjaardagen, werkafspraken etc.), opleidingen, salarisverloop, etc.;

-      Efficiency in uw personeels- en salarisadministratie.  Met loket.nl is de tijd voorbij dat u zelf updates van de personeels- en salarissoftware op een PC of server moet installeren en dat u backups dient te maken. Binnen loket.nl is dat allemaal perfect voor u geregeld. Dat bespaart u niet alleen veel tijd maar het is ook goed te weten dat dit soort zaken uiterst professioneel geregeld zijn en dat u er geen omkijken naar heeft;

-        Flexibel.  Met loket.nl is het mogelijk uw gehele salarisadministratie zelfstandig uit te voeren danwel (deels) uit te besteden aan een expert. Kortom : Maatwerk in dienstverlening is en blijft mogelijk en u bepaalt zelf of en wanneer u een loonspecialist nodig heeft.

 

Over Loket.nl

Sinds 1965 verricht moederbedrijf Van Spaendonck Services BV diensten op het terrein van de salaris- en personeelsadministratie in de breedste zin van het woord, van serviceverwerking tot het detacheren van salarisadministrateurs en het adviseren omtrent arbeidsvoorwaarden. De software voor de uitvoering van deze diensten wordt in eigen beheer ontwikkeld en onderhouden. Van Spaendonck Services heeft hierdoor veel ervaring opgebouwd in dienstverlening op het gebied van salaris- en personeelsadministraties en verzekeringsadministraties. De bundeling van kennis op het gebied van personeels- en salarisadministratie, verzekeringsadministraties, verzekerbare arbeidsvoorwaarden en financiële planning heeft geresulteerd in Loket.nl.

Meer weten over deze TwinApp?

Ga naar loket.nl of neem direct contact met ons op.